Hafan > Ysgol > Gwybodaeth

Gwybodaeth

Rydym yn ysgol Gymraeg, iaith gyntaf, o dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r ysgol yn cael ei chynnal drwy’r Gymraeg, gyda’r amcan o sicrhau bod pob disgybl yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg a gyda sgiliau ieithyddol cyfartal. Mae pob llythyr/gohebiaeth ar gael yn ddwyieithog.

Mae dolen gyswllt gref rhwng yr ysgol a’r Mudiad Ysgolion Meithrin a gynhelir yn Neuadd yr ysgol dair gwaith yr wythnos, gyda’r plant meithrin yn cael eu paratoi’n naturiol ar gyfer yr amser y byddant yn cofrestru yn yr ysgol fel disgyblion.

Mae’r ddolen gyda’r ysgol Uwchradd yn dda mewn perthynas a threfniadau trosglwyddo blynyddol a cyrsiau a gweithgareddau ar y cyd.

Datganiad Ethos Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru

Gan gydnabod ei sefydliad hanesyddol diogelir a datblygir cymeriad crefyddol yr ysgol yn unol ag egwyddorion yr Eglwys yng Nghymru ac mewn partneriaeth â’r Eglwys ar lefel plwyfol ac esgobaethol.

Nod yr ysgol yw gwasanaethu’r gymuned trwy ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf o fewn cyd-destun cred ac ymarferiad Cristionogol. Mae’n annog dealltwriaeth o ystyr ac arwyddocâd ffydd a hyrwyddo gwerthoedd Cristionogol drwy’r profiad mae’n ei chynnig i’w holl ddisgyblion.