Hafan > Rhieni > Cyfeillion

Cyfeillion

Mae gan yr ysgol bwyllgor ymroddgar a gweithgar sy’n trefnu cyfleoedd i gymdeithasu a chodi arian er budd disgyblion yr ysgol.

Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno a’r Cyfeillion.