Hafan > Rhieni > Staff

Staff

STAFF YR YSGOL

PENNAETH

Gareth Lloyd Davies

STAFF DYSGU

Athro Dosbarth Meithrin, Derbyn, Bl. 1 a 2: Kate Roberts / Gareth Lloyd Davies

Athro Bl, 3, 4, 5 a 6: Mark Roberts

Cymhorthydd Dysgu: Gillian Asodia

Cymhorthydd Dysgu: Eirian Williams

STAFF ATEGOL

Cymhorthydd Gweinyddol: Eirian Williams

Cogyddes: Janet Jones

Goruchwylwraig Amser Cinio: Eirian Williams

Staff Clwb Brecwast: Barbera Evans a Michelle Jones

Glanhawraig a Gofalwraig: Millie Davies

ATHRAWON TEITHIOL

Gwersi Ffidil: Robbie Leyshon

Gwersi Telyn: Dafydd Huw

Gwersi Gitar: Alun Evans